logo3

Trung Tâm Y Tế Quận Gò Vấp

Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn Thái Sơn

 Từ Thứ 2-6 : 7h-16h30
 Thứ 7 : 7h-11h30
HOTLINE: 028.38943095
Địa chỉ: 131 Nguyễn Thái Sơn, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Email: phongkham131nguyenthaison@gmail.com

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

Họ Tên

Số CCHN

Vị trí chuyên môn

Khung giờ làm việc

Trạng thái

1

Bùi Xuân Chương

0028012/HCM-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

2

Hồ Nguyễn Thanh Vân

058199/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

3

Hồ Thị Thắm

0026830/HCM- CCHN

Điều dưỡng trung cấp

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

4

Huỳnh Mạnh Tiến

0031629/HCM-CCHN

Phụ trách khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại

T2: 07:00 -> 16:30; T3: 07:00 -> 16:30; T4: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T6: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

5

Kiên Thị Hồng Anh

000748/TV-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

6

Lã Thị Phượng

0017121/HCM-CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

7

Lê Thị Bích Vân

002947/HCM-CCHN

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật kiêm phụ trách chuyên khoa Sản phụ khoa

T2: 07:00 -> 16:30; T3: 07:00 -> 16:30; T4: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T6: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30; Tcn: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

8

Mai Ngọc Hương

0034041/HCM-CCHN

KBCB chuyên khoa Nội

T2: 07:00 -> 16:30; T3: 07:00 -> 16:30; T4: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T6: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30; Tcn: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

9

Mai Thị Soan

009452/HCM-CCHN

Điều Dưỡng

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

10

Nguyễn Công Mẫn

010776/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

11

Nguyễn Đức Bảo

040250/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

12

Nguyễn Đức Nhựt

033042/HCM-CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

13

Nguyễn Đức Tuân

003888/HCM-CCHN

Bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

14

Nguyễn Ngọc Anh

008209/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

15

Nguyễn Phạm Thị Mộng Trinh

0015517/HCM-CCHN

Bác sĩ phụ trách chuyên khoa Tai Mũi Họng

T2: 07:00 -> 16:30; T3: 07:00 -> 16:30; T4: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T6: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

16

Nguyễn Thị Nhung

0028455/HCM-CCHN

Điều dưỡng trung cấp

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

17

Nguyễn Thị Thu Hà

0035664/HCM-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

18

Nguyễn Thị Thục Trinh

0032130/HCM-CCHN

Kỹ Thuật viên xét nghiệm

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

19

Nguyễn Trung Hòa

0027052/HCM-CCHN

khám bệnh, chữa bệnh nội tổng hợp

T3: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

20

Phạm Văn Luyện

030011/CCHN - BQP

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

21

Phan Đình Hiệp

002870/ĐNO-CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

T2: 07:00 -> 16:30; T3: 07:00 -> 16:30; T4: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T6: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

22

Phan Thị Thanh Thủy

006459/HCM-CCHN

Phụ trách chuyên khoa răng hàm mặt

T2: 07:00 -> 16:30; T3: 07:00 -> 16:30; T4: 07:00 -> 16:30; T5: 07:00 -> 16:30; T6: 07:00 -> 16:30; T7: 07:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

23

Tô Thanh Thủy

0019279/HCM-CCHN

Cử nhân điều dưỡng

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

24

Trần Ngọc Dung

0026582/HCM - CCHN

Y sĩ

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

25

Trần Thị Kim Anh

035086/HCM-CCHN

Hộ sinh viên

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

26

Trần Thùy Dương

0034605/HCM-CCHN

Điều dưỡng viên

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

27

Vũ Hùng Khanh

000873/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30

Đang hoạt động

 

             

 

 

 

Bản đồ

LIÊN HỆ

 Từ Thứ 2-6 : 7h-16h30
 Thứ 7 : 7h-11h30
 HOTLINE: 028.38943095
 Địa chỉ: 131 Nguyễn Thái Sơn, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Email: phongkham131nguyenthaison@gmail.com

Form đăng ký khám

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Ngày khám(*)
Invalid Input

Giờ khám(*)
Trường bắt buộc

Chọn dịch vụ
Invalid Input

Thông tin thêm (nếu có)(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Form phản hồi

Phản hồi

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Địa chỉ
Invalid Input

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Ngày khám(*)
Invalid Input

Giờ khám(*)
Trường bắt buộc

Chọn dịch vụ
Invalid Input

Phản hồi của quý khách(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

email-fixed

phone-fixed

facebook-fixed

calendar-fixed